MONEY PLAZA 揭載!比較各大銀行樓宇按揭利率及優惠

By MoneyPlaza on 2022/07/20

喺防疫措施下減少新年活動,大家不妨喺新年去睇樓行個大運!早前有研究指樓價進一步回軟,大家可以睇定按揭優惠,睇啱心水靚樓價錢啱可以立即落手!

首置上車: 了解樓宇按揭

樓宇按揭(簡稱樓按)或房屋按揭 (房貸)的英文Mortgage 源自中世紀法文由Mort「死」 與Gage「誓言」兩字組成,就是死亡契約 (!)的意思,所以大家留意按揭計劃是否存在「魔鬼細節」,自己又供唔供得起等等。

樓按以物業作為抵押,向銀行或金融機構申請借貸,借款人成功申請按揭,需按時分期供款貸,否則提供貸款的銀行、金融或財務機構,有權收回該物業。

選擇不同按揭計劃時,可了解當中最高成數、還款期、利率及回贈/優惠。金融機構會根據物業估價、借款人的DSR及資產狀況,訂立最高貸款比例,為按揭最高成數上限,例如樓宇價格為 400 萬,借款人獲批 6 成按揭貸款,即須先付 4 成首期即160 萬,餘下的 360 萬再加利息,分期每月還款。

H按定P按好?

常常聽到H 按 和P 按,兩種計劃使用不同的按揭利率,請按巿場考慮同自己財務狀況去選擇申請按揭:

H 按
以銀行同業拆息嘅利率作計算基礎,銀行同業拆息按揭,以本地銀行互相借貸時用嘅利率,當銀行同業資金充足,利率會跌,換語之,資金不足或會令利率上升。

P 按
以最優惠利率(Prime Rate)作計算基礎,最優惠利率按揭計劃是各銀行自訂貸款利率,受其他外圍因素影響利率升跌。

P按的拆息利率一般變動不大,但一般會比H按的拆息利率高。

各大銀行按揭計劃及優惠

銀行利率 MONEY PLAZA回贈優惠
匯豐銀行 H+1.3%, Cap P(5%)-2.5% 高達 1.5% 回贈
恒生銀行 H+1.3%, Cap P(5%)-2.5% 高達 1.5% 回贈
中國銀行 H+1.3%, Cap P(5%)-2.5% 高達 1.6% 回贈
集友銀行 H+1.3%, Cap P(5%)-2.5% 高達 1.5% 回贈
南洋商業銀行 H+1.4%, Cap P(5%)-2.5% 高達 0.8% 回贈
東亞銀行 H+1.3%, Cap P(5.25%)-2.75% 高達 1.5% 回贈
中國工商銀行(亞洲) H+1.3%, Cap P(5.25%)-2.75% (香港物業) 高達 1.9% 回贈
花旗銀行 H+1.3%, Cap P(5.25%)-2.75% 高達 1.7% 回贈
交通銀行 H+1.3%, Cap P(5.25%)-2.75% 高達 1.6% 回贈
渣打銀行 H+1.3%, Cap P(5.25%)-2.75% 高達 1.5% 回贈
創興銀行 H+1.3%, Cap P(5.25%)-2.5% 高達 1.5% 回贈
招商永隆銀行 H+1.4%, Cap P(5.25%)-2.75% 高達 1% 回贈
中信銀行(國際) H+1.3%, Cap P(5.25%)-2.75% 高達 1.4% 回贈
富邦銀行 H+1.3%, Cap P(5.375%)-2.7% 高達1.8% 回贈
大眾銀行 P(5.375%)-2.75% 高達 0.6% 回贈
數據為2022年1月25日,只提供參考,視乎實際情況有所變動

壓力測試

各金融機構在審批按揭申請時,借款人需進行壓力測試,計算DSR以確保申請人有足夠還款能力每月定期供款,除了正職之外,如果其他秘撈收入,亦有助壓力測試結果。

申請邊間銀行最適合自己?

睇啱樓,心郁郁想落訂,咪住!唔係間間銀行或金融機構都會咁輕易為你提供按揭服務,審批按揭手續及程序繁複,有些人或會試過申請後無人理會的情況,有時自己申請亦會Miss咗一啲隱藏優惠台回贈。

「荀盤」轉眼即逝,你可以下載MONEY PLAZA 查詢各項有關按揭的貼士,最緊要係服務完全免費,唔影響你嘅信貸評級之餘,亦會俾到好多按揭所需知識俾你,經MONEY PLAZA 申請仲會有更高嘅回贈同優惠!買樓時可以快速完成按揭手續,一擊即中!

如何獲得MONEY PLAZA的銀行按揭優惠?

請在App Store或Google Play下載MONEY PLAZA手機應用程式。

然後點選按揭 (英文介面: Mortgage),選擇心水銀行,點擊申請填寫個人資料進行配對比較,此項查詢將不會影響個人信貸評級或壓力測試,仲有獨有優惠㖭!